část obce Kaliště

Identifikace

ICZUJ: 548090
KODCOB: 062243
ID31: 17915
ID32: 17915
GPS: JTSK (Y, X): 687038, 1105864
S-42 (Y, X): 3522110.052, 5495724.287
UTM (Y, X): 521977.4747, 5493386.2280
Šířka/Délka: 49° 35' 33.5578168000", 15° 18' 14.7574063700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KALIŠTĚ v r. 1869-1900 obec v okr. Německý Brod, v r. 1910-1950 obec v okr. Humpolec, od r. 1961 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Kaliště

Nadřazená místa

obec Kaliště

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika-opis (1659-1698), f.ř.k., Červené Janovice, 32, matrika narozených
Matrika (1659-1710), 8456, matrika narozených
Matrika (1674-1781), 3931, matrika narozených
Matrika (1707-1734), 5657, matrika narozených
Matrika (1735-1777), 5658, matrika narozených
Matrika (1778-1813), 5659, matrika narozených
Matrika (1787-1811), 4585, matrika narozených
Matrika (1804-1817), 4586, matrika narozených
Matrika (1814-1834), 4587, matrika narozených
Matrika (1814-1850), 5660, matrika narozených
Matrika (1831-1859), 9034, matrika narozených
Matrika (1834-1840), 4588, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 4589, matrika narozených
Matrika (1863-1881), 4590, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1659-1710), 8456, matrika oddaných
Matrika-opis (1660-1698), f.ř.k., Červené Janovice, 32, matrika oddaných
Matrika (1674-1781), 3931, matrika oddaných
Matrika (1707-1734), 5657, matrika oddaných
Matrika (1735-1777), 5658, matrika oddaných
Matrika (1778-1850), 5663, matrika oddaných
Matrika (1787-1830), 4591, matrika oddaných
Matrika (1830-1850), 4592, matrika oddaných
Matrika (1851-1904), 4593, matrika oddaných
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1873-1896), 9048, matrika oddaných
Matrika (1890-1906), 8937, matrika oddaných
Matrika (1659-1710), 8456, matrika zemřelých
Matrika (1674-1781), 3931, matrika zemřelých
Matrika (1707-1734), 5657, matrika zemřelých
Matrika (1735-1777), 5658, matrika zemřelých
Matrika (1778-1850), 5665, matrika zemřelých
Matrika (1787-1822), 4594, matrika zemřelých
Matrika (1814-1854), 4595, matrika zemřelých
Matrika (1831-1856), 9038, matrika zemřelých
Matrika (1855-1888), 4596, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1906-1924), 8981, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1804-1887), 4597, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1814-1888), 4598, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!