část obce Chýstovice

Identifikace

ICZUJ: 561339
KODCOB: 055492
ID31: 17905
ID32: 17905
GPS: JTSK (Y, X): 703236, 1104580
S-42 (Y, X): 3505879.806, 5494913.848
UTM (Y, X): 505753.8378, 5492576.1190
Šířka/Délka: 49° 35' 8.6652561940", 15° 4' 46.5735026000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHÝSTOVICE v r. 1869 pod názvem Chejstovice osada obce Černičí v okr. Ledeč, v r. 1880-1910 pod názvem Chejstovice obec v okr. Ledeč, v r. 1921-1930 obec v okr. Ledeč nad Sázavou, v r. 1950 obec v okr. Pacov, v r. 1961-1976 obec v okr. Pelhřimov, 1.4.1976-31.12.1991 část obce Košetice v okr. Pelhřimov, od 1.1.1992 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Chejstovice
část obce Chýstovice

Nadřazená místa

obec Chýstovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1660-1685), Louňovice 1, matrika narozených
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika narozených
Matrika (1728-1755), 5356, matrika narozených
Matrika (1756-1780), 5359, matrika narozených
Matrika (1777-1785), 5360, matrika narozených
Matrika (1784-1800), 4994, matrika narozených
Matrika (1786-1789), Čechtice 5, matrika narozených
Matrika (1800-1820), 4995, matrika narozených
Matrika (1821-1850), 4996, matrika narozených
Matrika (1851-1885), 4999, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1664-1684), Louňovice 1, matrika oddaných
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika oddaných
Matrika (1690-1756), Trhový Štěpánov 12, matrika oddaných
Matrika (1728-1755), 5356, matrika oddaných
Matrika (1756-1780), 5359, matrika oddaných
Matrika (1777-1785), 5360, matrika oddaných
Matrika (1784-1820), 5000, matrika oddaných
Matrika (1788-1788), Čechtice 8, matrika oddaných
Matrika (1821-1846), 5001, matrika oddaných
Matrika (1673-1684), Louňovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1728-1755), 5356, matrika zemřelých
Matrika (1756-1777), 5359, matrika zemřelých
Matrika (1784-1820), 5002, matrika zemřelých
Matrika (1787-1789), Čechtice 10, matrika zemřelých
Matrika (1821-1850), 5003, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!