část obce Světlický Dvůr

Identifikace

ICZUJ: 547999
KODCOB: 160598
ID31: 17903
ID32: 17903
GPS: JTSK (Y, X): 684457, 1109497
S-42 (Y, X): 3525137.268, 5492453.133
UTM (Y, X): 525003.4578, 5490116.4060
Šířka/Délka: 49° 33' 47.2565086400", 15° 20' 44.7388056500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SVĚTLICKÝ DVŮR v r. 1869-1950 se jako osada neuvádí, v r. 1961-1979 část obce Světlice v okr. Pelhřimov, od 1.1.1980 část obce Humpolec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Světlický Dvůr

Nadřazená místa

obec Humpolec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1814-1830), 9033, matrika narozených
Matrika (1831-1859), 9034, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1814-1830), 9033, matrika oddaných
Matrika (1859-1902), 9037, matrika oddaných
Matrika (1792-1850), 9080, matrika zemřelých
Matrika (1814-1830), 9033, matrika zemřelých
Matrika (1831-1856), 9038, matrika zemřelých
Matrika (1849-1866), 9081, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1867-1923), 9082, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!