část obce Rozkoš

Identifikace

ICZUJ: 547999
KODCOB: 049409
ID31: 17901
ID32: 17901
GPS: JTSK (Y, X): 681992, 1112305
S-42 (Y, X): 3527943.298, 5489985.279
UTM (Y, X): 527808.3449, 5487649.5570
Šířka/Délka: 49° 32' 26.9384090900", 15° 23' 3.7434753110"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ROZKOŠ v r. 1869-1900 osada obce Duby v okr. Německý Brod, v r. 1910 osada obce Duby v okr. Humpolec, v r. 1921-1950 osada obce Dubí v okr. Humpolec, od r. 1961 část obce Humpolec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Roskosch
část obce Rozkoš

Nadřazená místa

obec Humpolec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!