část obce Lhotka

Identifikace

ICZUJ: 547999
KODCOB: 081345
ID31: 17898
ID32: 17898
GPS: JTSK (Y, X): 689623, 1109472
S-42 (Y, X): 3520010.429, 5491813.327
UTM (Y, X): 519878.7071, 5489476.8610
Šířka/Délka: 49° 33' 27.2316673800", 15° 16' 29.5022968700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LHOTKA v r. 1869-1900 osada obce Speřice v okr. Německý Brod, v r. 1910 osada obce Speřice v okr. Humpolec, v r. 1921-1950 obec v okr. Humpolec, v r. 1961-1976 obec v okr. Pelhřimov, 1.4.1976-30.6.1985 část obce Petrovice v okr. Pelhřimov, od 1.7.1985 část obce Humpolec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Lhotka

Nadřazená místa

obec Humpolec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1659-1710), 8456, matrika narozených
Matrika (1670-1682), 4887, matrika narozených
Matrika (1734-1778), 4441, matrika narozených
Matrika (1778-1784), 4442, matrika narozených
Matrika (1784-1799), 4443, matrika narozených
Matrika (1784-1818), 9041, matrika narozených
Matrika (1800-1825), 4444, matrika narozených
Matrika (1825-1842), 4445, matrika narozených
Matrika (1831-1859), 9034, matrika narozených
Matrika (1843-1857), 4475, matrika narozených
Matrika (1858-1874), 4476, matrika narozených
Matrika (1858-1881), 9064, matrika narozených
Matrika (1867-1889), 9076, matrika narozených
Matrika (1880-1898), 9045, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1659-1710), 8456, matrika oddaných
Matrika (1670-1682), 4887, matrika oddaných
Matrika (1734-1778), 4441, matrika oddaných
Matrika (1778-1784), 4446, matrika oddaných
Matrika (1784-1795), 9041, matrika oddaných
Matrika (1784-1825), 4447, matrika oddaných
Matrika (1817-1887), 9067, matrika oddaných
Matrika (1822-1842), 4448, matrika oddaných
Matrika (1831-1858), 9036, matrika oddaných
Matrika (1843-1892), 4477, matrika oddaných
Matrika (1881-1920), 4472, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1890-1906), 8937, matrika oddaných
Matrika (1659-1710), 8456, matrika zemřelých
Matrika (1734-1778), 4441, matrika zemřelých
Matrika (1778-1784), 4449, matrika zemřelých
Matrika (1784-1825), 4450, matrika zemřelých
Matrika (1784-1888), 9041, matrika zemřelých
Matrika (1792-1850), 9080, matrika zemřelých
Matrika (1801-1858), 9050, matrika zemřelých
Matrika (1811-1842), 4451, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1843-1892), 4478, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1867-1923), 9082, matrika zemřelých
Matrika (1878-1922), 9071, matrika zemřelých
Matrika (1889-1925), 4474, matrika zemřelých
Matrika (1906-1924), 8981, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1778-1784), 4490, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1784-1825), 4493, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1825), 4495, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1800-1842), 4491, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1800-1900), 4492, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1811-1842), 4496, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1822-1842), 4494, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!