část obce Kletečná

Identifikace

ICZUJ: 547999
KODCOB: 066184
ID31: 17896
ID32: 17896
GPS: JTSK (Y, X): 688738, 1115314
S-42 (Y, X): 3521639.725, 5486133.112
UTM (Y, X): 521507.3396, 5483798.9590
Šířka/Délka: 49° 30' 23.1763224100", 15° 17' 49.4548022300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KLETEČNÁ v r. 1869-1900 obec v okr. Německý Brod, v r. 1910-1930 pod názvem Kletečná 1. díl obec v okr. Humpolec, v r. 1950 obec v okr. Humpolec, v r. 1961-1988 obec v okr. Pelhřimov, od 1.1.1989 část obce Humpolec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Kletečná
část obce Kletečná 1. díl

Nadřazená místa

obec Humpolec

Podřazená místa

část obce Seč (Kletečná)
část obce Smrdov (Kletečná)
část obce Šimonice (Kletečná)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1707-1734), 5657, matrika narozených
Matrika (1735-1777), 5658, matrika narozených
Matrika (1778-1813), 5659, matrika narozených
Matrika (1814-1850), 5660, matrika narozených
Matrika (1851-1905), 5662, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1707-1734), 5657, matrika oddaných
Matrika (1735-1777), 5658, matrika oddaných
Matrika (1778-1850), 5663, matrika oddaných
Matrika (1851-1923), 5664, matrika oddaných
Matrika (1859-1902), 9037, matrika oddaných
Matrika (1890-1906), 8937, matrika oddaných
Matrika (1707-1734), 5657, matrika zemřelých
Matrika (1735-1777), 5658, matrika zemřelých
Matrika (1778-1850), 5665, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1906-1924), 8981, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1735-1850), 5666, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1778-1850), 5667, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1778-1850), 5668, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!