část obce Horní Ves

Identifikace

ICZUJ: 547930
KODCOB: 044555
ID31: 17885
ID32: 17885
GPS: JTSK (Y, X): 690941, 1138908
S-42 (Y, X): 3522489.841, 5462449.398
UTM (Y, X): 522357.1088, 5460124.8910
Šířka/Délka: 49° 17' 36.4639172600", 15° 18' 26.9124671400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ VES v r. 1869 pod názvem Horňoves obec v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1890 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1930 obec v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1950-1980 obec v okr. Pelhřimov, 1.7.1980-30.6.1990 část obce Horní Cerekev v okr. Pelhřimov, od 1.7.1990 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Horní Ves
část obce Horňoves
část obce Oberdorf

Nadřazená místa

obec Horní Ves

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1862-1917), f.ř.k., Vavřinec, 21, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!