část obce Horní Rápotice

Identifikace

ICZUJ: 551589
KODCOB: 043966
ID31: 17884
ID32: 17884
GPS: JTSK (Y, X): 686099, 1107918
S-42 (Y, X): 3523305.598, 5493807.939
UTM (Y, X): 523172.5338, 5491470.6610
Šířka/Délka: 49° 34' 31.3702906000", 15° 19' 13.8791677200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ RÁPOTICE v r. 1869-1890 pod názvem Horní Rapotice osada obce Světlice v okr. Německý Brod, v r. 1900 pod názvem Horní Rapotice obec v okr. Německý Brod, v r. 1910 pod názvem Horní Rapotice obec v okr. Humpolec, v r. 1921-1950 obec v okr. Humpolec, v r. 1961-1979 obec v okr. Pelhřimov, 1.1.1980-31.12.1993 část obce Humpolec v okr. Pelhřimov, od 1.1.1994 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Horní Rápotice
část obce Rapotice

Nadřazená místa

obec Horní Rápotice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1659-1710), 8456, matrika narozených
Matrika (1674-1781), 3931, matrika narozených
Matrika (1707-1734), 5657, matrika narozených
Matrika (1735-1777), 5658, matrika narozených
Matrika (1778-1813), 5659, matrika narozených
Matrika (1787-1811), 4585, matrika narozených
Matrika (1804-1817), 4586, matrika narozených
Matrika (1814-1834), 4587, matrika narozených
Matrika (1814-1850), 5660, matrika narozených
Matrika (1834-1840), 4588, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 4589, matrika narozených
Matrika (1863-1881), 4590, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1659-1710), 8456, matrika oddaných
Matrika-opis (1660-1698), f.ř.k., Červené Janovice, 32, matrika oddaných
Matrika (1674-1781), 3931, matrika oddaných
Matrika (1707-1734), 5657, matrika oddaných
Matrika (1735-1777), 5658, matrika oddaných
Matrika (1778-1850), 5663, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1787-1830), 4591, matrika oddaných
Matrika (1792-1858), 9077, matrika oddaných
Matrika (1830-1850), 4592, matrika oddaných
Matrika (1851-1904), 4593, matrika oddaných
Matrika (1858-1866), 9078, matrika oddaných
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1890-1906), 8937, matrika oddaných
Matrika (1659-1710), 8456, matrika zemřelých
Matrika (1674-1781), 3931, matrika zemřelých
Matrika (1707-1734), 5657, matrika zemřelých
Matrika (1735-1777), 5658, matrika zemřelých
Matrika (1778-1850), 5665, matrika zemřelých
Matrika (1787-1822), 4594, matrika zemřelých
Matrika (1792-1850), 9080, matrika zemřelých
Matrika (1814-1854), 4595, matrika zemřelých
Matrika (1849-1866), 9081, matrika zemřelých
Matrika (1855-1888), 4596, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1867-1923), 9082, matrika zemřelých
Matrika (1906-1924), 8981, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1804-1887), 4597, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1814-1888), 4598, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!