část obce Chrástov

Identifikace

ICZUJ: 547913
KODCOB: 053945
ID31: 17881
ID32: 17881
GPS: JTSK (Y, X): 689005, 1132354
S-42 (Y, X): 3523566.916, 5469198.605
UTM (Y, X): 523433.7448, 5466871.3480
Šířka/Délka: 49° 21' 14.7816572600", 15° 19' 21.6430880700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHRÁSTOV v r. 1869 pod názvem Chrastov obec v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1890 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1930 obec v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1950-1975 obec v okr. Pelhřimov, od 1.7.1975 část obce Horní Cerekev v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Chrástov

Nadřazená místa

obec Horní Cerekev

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1706-1755), 7641, matrika narozených
Matrika (1756-1780), 7642, matrika narozených
Matrika (1781-1818), 7643, matrika narozených
Matrika (1785-1815), 6066, matrika narozených
Matrika (1815-1848), 6073, matrika narozených
Matrika (1848-1863), 6074, matrika narozených
Matrika (1864-1877), 6075, matrika narozených
Matrika (1878-1888), 6076, matrika narozených
Matrika (1888-1899), 6077, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1706-1755), 7641, matrika oddaných
Matrika (1756-1780), 7642, matrika oddaných
Matrika (1785-1815), 6066, matrika oddaných
Matrika (1816-1859), 6078, matrika oddaných
Matrika (1859-1883), 6079, matrika oddaných
Matrika (1883-1917), 6080, matrika oddaných
Matrika (1706-1755), 7641, matrika zemřelých
Matrika (1756-1780), 7642, matrika zemřelých
Matrika (1785-1815), 6066, matrika zemřelých
Matrika (1816-1872), 6078, matrika zemřelých
Matrika (1872-1905), 6081, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1730-1813), 6082, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1872-1905), 6084, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1878-1914), 6083, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!