část obce Důl

Identifikace

ICZUJ: 529869
KODCOB: 126292
ID31: 17874
ID32: 17874
GPS: JTSK (Y, X): 708690, 1118856
S-42 (Y, X): 3502307.224, 5480053.443
UTM (Y, X): 502182.7107, 5477721.7660
Šířka/Délka: 49° 27' 7.7465043330", 15° 1' 48.4155448400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DŮL v r. 1869-1910 pod názvem Dol obec v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1930 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1950 obec v okr. Pacov, v r. 1961-1992 část obce Pošná v okr. Pelhřimov, 1.1.1993-22.3.1993 pod názvem Důl u Pošné obec v okr. Pelhřimov, od 23.3.1993 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Dol
část obce Důl
část obce Důl u Pošné

Nadřazená místa

obec Důl

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1636-1691), 6219, matrika narozených
Matrika (1670-1682), 6615, matrika narozených
Matrika (1683-1719), 6616, matrika narozených
Matrika (1717-1777), 6617, matrika narozených
Matrika (1771-1792), 6618, matrika narozených
Matrika (1788-1796), 6619, matrika narozených
Matrika (1797-1843), 6620, matrika narozených
Matrika (1844-1880), 6621, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1637-1685), 6219, matrika oddaných
Matrika (1677-1680), 6615, matrika oddaných
Matrika (1684-1719), 6616, matrika oddaných
Matrika (1717-1777), 6617, matrika oddaných
Matrika (1771-1792), 6618, matrika oddaných
Matrika (1788-1813), 6622, matrika oddaných
Matrika (1814-1880), 6623, matrika oddaných
Matrika (1881-1930), 6624, matrika oddaných
Matrika (1683-1719), 6616, matrika zemřelých
Matrika (1717-1777), 6617, matrika zemřelých
Matrika (1771-1792), 6618, matrika zemřelých
Matrika (1788-1803), 6625, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1803-1880), 6626, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1670-1777), 6627, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1684-1777), 6627, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1684-1777), 6627, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1717-1777), 6628, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1771-1792), 6633, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1771-1792), 6629, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1771-1792), 6635, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1788-1813), 6634, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1797-1843), 6630, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1814-1880), 6631, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1844-1880), 6631, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1860-1880), 6632, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!