část obce Dubovice

Identifikace

ICZUJ: 551546
KODCOB: 033693
ID31: 17873
ID32: 17873
GPS: JTSK (Y, X): 698573, 1122341
S-42 (Y, X): 3512789.439, 5477898.585
UTM (Y, X): 512660.6567, 5475567.7850
Šířka/Délka: 49° 25' 57.5364317400", 15° 10' 28.6073694700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DUBOVICE v r. 1869-1910 osada obce Starý Pelhřimov v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1973 obec v okr. Pelhřimov, 4.10.1973-31.12.1993 část obce Pelhřimov v okr. Pelhřimov, od 1.1.1994 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Dubovice

Nadřazená místa

obec Dubovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1708-1746), 6310, matrika narozených
Matrika (1740-1784), 6311, matrika narozených
Matrika (1747-1784), 6349, matrika narozených
Matrika (1784-1864), 6350, matrika narozených
Matrika (1785-1909), 6330, matrika narozených
Matrika (1909-1915), 6331, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1708-1746), 6310, matrika oddaných
Matrika (1740-1784), 6312, matrika oddaných
Matrika (1747-1784), 6349, matrika oddaných
Matrika (1784-1864), 6350, matrika oddaných
Matrika (1785-1905), 6330, matrika oddaných
Matrika (1909-1915), 6331, matrika oddaných
Matrika (1916-1929), 6347, matrika oddaných
Matrika (1708-1746), 6310, matrika zemřelých
Matrika (1740-1784), 6313, matrika zemřelých
Matrika (1747-1784), 6349, matrika zemřelých
Matrika (1784-1864), 6350, matrika zemřelých
Matrika (1785-1908), 6330, matrika zemřelých
Matrika (1801-1858), 9050, matrika zemřelých
Matrika (1848-1888), 9051, matrika zemřelých
Matrika (1909-1914), 6331, matrika zemřelých
Matrika (1916-1928), 6348, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných a zemřelých - OZ (1677-1709), 6354, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1682-1721), 6351, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1709-1745), 6355, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1798-1872), 6352, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1798-1910), 6356, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1798-1910), 6357, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1873-1910), 6353, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!