část obce Rohovka

Identifikace

ICZUJ: 561932
KODCOB: 027014
ID31: 17871
ID32: 17871
GPS: JTSK (Y, X): 692980, 1133395
S-42 (Y, X): 3519758.460, 5467654.844
UTM (Y, X): 519626.8401, 5465328.2160
Šířka/Délka: 49° 20' 25.2960801800", 15° 16' 12.6583172900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ROHOVKA v r. 1869-1890 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1930 obec v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1950 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1961-1979 část obce Dobrá Voda v okr. Pelhřimov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Pelhřimov v okr. Pelhřimov, od 24.11.1990 část obce Dobrá Voda v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Rohovka

Nadřazená místa

obec Dobrá Voda

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1686-1758), 3629, matrika narozených
Matrika (1733-1787), 8210, matrika narozených
Matrika (1759-1815), 3631, matrika narozených
Matrika (1787-1854), 8211, matrika narozených
Matrika (1854-1884), 8212, matrika narozených
Matrika (1885-1895), 8213, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1688-1758), 3629, matrika oddaných
Matrika (1733-1787), 8210, matrika oddaných
Matrika (1759-1815), 3631, matrika oddaných
Matrika (1787-1883), 8214, matrika oddaných
Matrika (1885-1923), 8215, matrika oddaných
Matrika (1727-1758), 3630, matrika zemřelých
Matrika (1733-1787), 8210, matrika zemřelých
Matrika (1759-1815), 3631, matrika zemřelých
Matrika (1787-1855), 8216, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!