část obce Dobrá Voda

Identifikace

ICZUJ: 561932
KODCOB: 026999
ID31: 17869
ID32: 17869
GPS: JTSK (Y, X): 692743, 1131425
S-42 (Y, X): 3519740.108, 5469639.150
UTM (Y, X): 519608.4953, 5467311.7150
Šířka/Délka: 49° 21' 29.5276402800", 15° 16' 12.1006787200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOBRÁ VODA v r. 1869-1979 obec v okr. Pelhřimov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Pelhřimov v okr. Pelhřimov, od 24.11.1990 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Dobrá Voda

Nadřazená místa

obec Dobrá Voda

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1686-1758), 3629, matrika narozených
Matrika (1708-1757), 7090, matrika narozených
Matrika (1757-1842), 7091, matrika narozených
Matrika (1785-1806), 7092, matrika narozených
Matrika (1785-1822), 7094, matrika narozených
Matrika (1842-1857), 7095, matrika narozených
Matrika (1857-1872), 7096, matrika narozených
Matrika (1872-1893), 7097, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1688-1758), 3629, matrika oddaných
Matrika (1708-1757), 7090, matrika oddaných
Matrika (1757-1846), 7091, matrika oddaných
Matrika (1785-1806), 7092, matrika oddaných
Matrika (1785-1822), 7094, matrika oddaných
Matrika (1847-1874), 7098, matrika oddaných
Matrika (1875-1928), 7099, matrika oddaných
Matrika (1708-1757), 7090, matrika zemřelých
Matrika (1757-1849), 7091, matrika zemřelých
Matrika (1785-1806), 7092, matrika zemřelých
Matrika (1785-1822), 7094, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1850-1884), 7100, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1757-1783), 7101, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1913), 7102, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!