část obce Onšovice

Identifikace

ICZUJ: 561924
KODCOB: 025399
ID31: 17867
ID32: 17867
GPS: JTSK (Y, X): 689623, 1117108
S-42 (Y, X): 3520992.775, 5484239.982
UTM (Y, X): 520860.6530, 5481906.6000
Šířka/Délka: 49° 29' 21.9811496400", 15° 17' 16.9389795900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ONŠOVICE v r. 1869 osada obce Dechtář v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1890 pod názvem Vonšovice osada obce Dechtář v okr. Pelhřimov, v r. 1900 pod názvem Vonšovice osada obce Dechtáře v okr. Pelhřimov, v r. 1910 pod názvem Vonšovice t. Onšovice osada obce Dechtáře v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1976 osada obce Dehtáře v okr. Pelhřimov, 1.4.1976-30.6.1980 část obce Velký Rybník v okr. Pelhřimov, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Pelhřimov v okr. Pelhřimov, od 24.11.1990 část obce Dehtáře v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Onšovice
část obce Vonšovice

Nadřazená místa

obec Dehtáře

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1707-1734), 5657, matrika narozených
Matrika (1735-1777), 5658, matrika narozených
Matrika (1778-1813), 5659, matrika narozených
Matrika (1784-1795), 9053, matrika narozených
Matrika (1784-1821), 9054, matrika narozených
Matrika (1801-1839), 9055, matrika narozených
Matrika (1801-1857), 9043, matrika narozených
Matrika (1814-1850), 5660, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1707-1734), 5657, matrika oddaných
Matrika (1735-1777), 5658, matrika oddaných
Matrika (1778-1850), 5663, matrika oddaných
Matrika (1784-1793), 9053, matrika oddaných
Matrika (1792-1858), 9077, matrika oddaných
Matrika (1818-1821), 9054, matrika oddaných
Matrika (1851-1923), 5664, matrika oddaných
Matrika (1858-1866), 9078, matrika oddaných
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1890-1906), 8937, matrika oddaných
Matrika (1707-1734), 5657, matrika zemřelých
Matrika (1735-1777), 5658, matrika zemřelých
Matrika (1778-1850), 5665, matrika zemřelých
Matrika (1784-1792), 9053, matrika zemřelých
Matrika (1784-1820), 9058, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1906-1924), 8981, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1735-1850), 5666, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1778-1850), 5667, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1778-1850), 5668, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!