část obce Milotičky

Identifikace

ICZUJ: 547778
KODCOB: 000736
ID31: 17860
ID32: 17860
GPS: JTSK (Y, X): 699836, 1116614
S-42 (Y, X): 3510800.062, 5483416.073
UTM (Y, X): 510672.0906, 5481083.0260
Šířka/Délka: 49° 28' 56.2657641000", 15° 8' 50.4096445000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MILOTIČKY v r. 1869-1890 pod názvem Milotice osada obce Bacovice v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 pod názvem Milotice osada obce Bácovice v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1950 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1961-1974 část obce Bácovice v okr. Pelhřimov, od 1.1.1975 část obce Červená Řečice v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Milotice
část obce Milotičky

Nadřazená místa

obec Červená Řečice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1707-1734), 5657, matrika narozených
Matrika (1735-1777), 5658, matrika narozených
Matrika (1778-1813), 5659, matrika narozených
Matrika (1814-1850), 5660, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1707-1734), 5657, matrika oddaných
Matrika (1735-1777), 5658, matrika oddaných
Matrika (1778-1850), 5663, matrika oddaných
Matrika (1851-1923), 5664, matrika oddaných
Matrika (1707-1734), 5657, matrika zemřelých
Matrika (1735-1777), 5658, matrika zemřelých
Matrika (1778-1850), 5665, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1735-1850), 5666, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1778-1850), 5668, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1778-1850), 5667, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!