část obce Kyjov

Identifikace

ICZUJ: 561312
KODCOB: 016233
ID31: 17831
ID32: 17831
GPS: JTSK (Y, X): 704357, 1111989
S-42 (Y, X): 3505721.191, 5487421.469
UTM (Y, X): 505595.2876, 5485086.7920
Šířka/Délka: 49° 31' 6.1581158170", 15° 4' 38.2938344700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KYJOV v r. 1869-1890 pod názvem Kýjov osada obce Lesná v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 osada obce Lesná t. Lesné v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1930 osada obce Lesná v okr. Pelhřimov, v r. 1950 osada obce Lesná v okr. Pacov, v r. 1961-1985 část obce Buřenice v okr. Pelhřimov, 1.7.1985-31.12.1991 část obce Košetice v okr. Pelhřimov, od 1.1.1992 část obce Buřenice v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Kyjov

Nadřazená místa

obec Buřenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1693), 3781, matrika narozených
Matrika (1693-1743), 3782, matrika narozených
Matrika (1744-1779), 3783, matrika narozených
Matrika (1780-1825), 3784, matrika narozených
Matrika (1799-1827), 3785, matrika narozených
Matrika (1827-1836), 3789, matrika narozených
Matrika (1836-1914), 3808, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1693), 3781, matrika oddaných
Matrika (1693-1743), 3782, matrika oddaných
Matrika (1744-1779), 3783, matrika oddaných
Matrika (1780-1827), 3790, matrika oddaných
Matrika (1825-1836), 3785, matrika oddaných
Matrika (1838-1913), 3809, matrika oddaných
Matrika (1845-1862), 3791, matrika oddaných
Matrika (1693-1743), 3782, matrika zemřelých
Matrika (1744-1779), 3783, matrika zemřelých
Matrika (1780-1825), 3792, matrika zemřelých
Matrika (1825-1835), 3785, matrika zemřelých
Matrika (1836-1913), 3810, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1780-1797), 3830, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1780-1797), 3830, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1780-1804), 3830, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1836-1894), 3831, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1837-1910), 3833, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1894-1914), 3832, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!