část obce Nová Ves

Identifikace

ICZUJ: 547581
KODCOB: 008788
ID31: 17823
ID32: 17823
GPS: JTSK (Y, X): 702341, 1131421
S-42 (Y, X): 3510220.453, 5468408.474
UTM (Y, X): 510092.7172, 5466081.5390
Šířka/Délka: 49° 20' 50.5265064400", 15° 8' 20.2412805500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÁ VES v r. 1869 osada obce Střítež u Boru v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1890 osada obce Stříteř u Boru v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 osada obce Stříteř u Boru t. Stříteř u Kamenice v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1950 osada obce Střítež u Božejova v okr. Pelhřimov, od r. 1961 část obce Božejov v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Neudorf
část obce Nová Ves

Nadřazená místa

obec Božejov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1738-1767), 4890, matrika narozených
Matrika (1768-1784), 4891, matrika narozených
Matrika (1784-1821), 4892, matrika narozených
Matrika (1822-1842), 4893, matrika narozených
Matrika (1843-1870), 4898, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1738-1767), 4890, matrika oddaných
Matrika (1768-1784), 4891, matrika oddaných
Matrika (1785-1840), 4899, matrika oddaných
Matrika (1738-1767), 4890, matrika zemřelých
Matrika (1768-1784), 4891, matrika zemřelých
Matrika (1785-1843), 4900, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1784-1821), 4901, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1785-1840), 4903, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1785-1843), 4904, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1843-1911), 4902, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!