část obce Bořetín

Identifikace

ICZUJ: 509418
KODCOB: 008176
ID31: 17821
ID32: 17821
GPS: JTSK (Y, X): 716661, 1133740
S-42 (Y, X): 3496316.568, 5464266.398
UTM (Y, X): 496194.4947, 5461941.1500
Šířka/Délka: 49° 18' 36.7088917600", 14° 56' 51.5237074400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOŘETÍN v r. 1869-1890 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1950 obec v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1961-1976 obec v okr. Pelhřimov, 1.4.1976-30.6.1990 část obce Mnich v okr. Pelhřimov, od 1.7.1990 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Bořetín

Nadřazená místa

obec Bořetín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1759-1790), 5688, matrika narozených
Matrika (1784-1807), 5689, matrika narozených
Matrika (1806-1834), 5690, matrika narozených
Matrika (1834-1847), 5691, matrika narozených
Matrika (1847-1861), 5692, matrika narozených
Matrika (1862-1874), 5693, matrika narozených
Matrika (1875-1889), 5694, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1759-1790), 5688, matrika oddaných
Matrika (1784-1842), 5695, matrika oddaných
Matrika (1842-1860), 5696, matrika oddaných
Matrika (1860-1898), 5697, matrika oddaných
Matrika (1759-1790), 5688, matrika zemřelých
Matrika (1784-1807), 5698, matrika zemřelých
Matrika (1806-1845), 5699, matrika zemřelých
Matrika (1845-1882), 5700, matrika zemřelých
Matrika (1883-1909), 5701, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1807), 5702, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1784-1833), 5702, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1784-1833), 5702, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1842-1860), 5703, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1847-1861), 5703, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!