část obce Vlásenice-Drbohlavy

Identifikace

ICZUJ: 547492
KODCOB: 019399
ID31: 17815
ID32: 17815
GPS: JTSK (Y, X): 699326, 1131702
S-42 (Y, X): 3513246.820, 5468517.624
UTM (Y, X): 513117.8513, 5466190.6450
Šířka/Délka: 49° 20' 53.8523270700", 15° 10' 50.1930225800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VLÁSENICE-DRBOHLAVY v r. 1869 pod názvem Vlasenice t. Drbohlav osada obce Čelistné v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1890 pod názvem Vlásenice t. Drbohlav osada obce Čelisná t. Čelistné v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 osada obce Čelisná v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1975 osada obce Čelistná v okr. Pelhřimov, 1.7.1975-31.12.1979 část obce Libkova Voda v okr. Pelhřimov, od 1.1.1980 část obce Pelhřimov v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Drbohlav
část obce Vlásenice-Drbohlavy

Nadřazená místa

obec Pelhřimov

Podřazená místa

část obce Vlk, mlýn u obce Vlásenice-Drbohlavy

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1670-1709), 2441, matrika narozených
Matrika (1701-1765), 2442, matrika narozených
Matrika (1754-1784), 2443, matrika narozených
Matrika (1784-1795), 9053, matrika narozených
Matrika (1785-1789), 2444, matrika narozených
Matrika (1789-1816), 2445, matrika narozených
Matrika (1817-1834), 2446, matrika narozených
Matrika (1834-1851), 2447, matrika narozených
Matrika (1852-1875), 2448, matrika narozených
Matrika (1876-1904), 2449, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1670-1709), 2441, matrika oddaných
Matrika (1700-1764), 2442, matrika oddaných
Matrika (1727-1784), 2443, matrika oddaných
Matrika (1785-1789), 2450, matrika oddaných
Matrika (1789-1816), 2451, matrika oddaných
Matrika (1817-1845), 2452, matrika oddaných
Matrika (1845-1868), 2453, matrika oddaných
Matrika (1869-1923), 2454, matrika oddaných
Matrika (1670-1709), 2441, matrika zemřelých
Matrika (1700-1733), 2442, matrika zemřelých
Matrika (1733-1784), 2443, matrika zemřelých
Matrika (1785-1788), 2455, matrika zemřelých
Matrika (1789-1816), 2456, matrika zemřelých
Matrika (1817-1828), 2457, matrika zemřelých
Matrika (1828-1868), 2458, matrika zemřelých
Matrika (1848-1888), 9051, matrika zemřelých
Matrika (1868-1914), 2459, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1789-1816), 2460, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1789-1816), 2461, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1817-1852), 2462, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!