část obce Radětín

Identifikace

ICZUJ: 547492
KODCOB: 073237
ID31: 17806
ID32: 17806
GPS: JTSK (Y, X): 694530, 1120650
S-42 (Y, X): 3516581.705, 5480095.801
UTM (Y, X): 516451.3786, 5477764.1070
Šířka/Délka: 49° 27' 8.3298396200", 15° 13' 37.1452863800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADĚTÍN v r. 1869-1910 osada obce Těchoraz v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1950 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1961-1979 část obce Krasíkovice v okr. Pelhřimov, od 1.1.1980 část obce Pelhřimov v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Radětín

Nadřazená místa

obec Pelhřimov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1708-1746), 6310, matrika narozených
Matrika (1740-1784), 6311, matrika narozených
Matrika (1747-1784), 6349, matrika narozených
Matrika (1784-1818), 9041, matrika narozených
Matrika (1784-1864), 6350, matrika narozených
Matrika (1785-1914), 6341, matrika narozených
Matrika (1801-1839), 9055, matrika narozených
Matrika (1801-1857), 9043, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1708-1746), 6310, matrika oddaných
Matrika (1740-1784), 6312, matrika oddaných
Matrika (1747-1784), 6349, matrika oddaných
Matrika (1784-1795), 9041, matrika oddaných
Matrika (1784-1864), 6350, matrika oddaných
Matrika (1785-1912), 6341, matrika oddaných
Matrika (1890-1906), 8937, matrika oddaných
Matrika (1916-1929), 6347, matrika oddaných
Matrika (1708-1746), 6310, matrika zemřelých
Matrika (1740-1784), 6313, matrika zemřelých
Matrika (1747-1784), 6349, matrika zemřelých
Matrika (1784-1864), 6350, matrika zemřelých
Matrika (1784-1888), 9041, matrika zemřelých
Matrika (1785-1914), 6341, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1906-1924), 8981, matrika zemřelých
Matrika (1916-1928), 6348, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných a zemřelých - OZ (1677-1709), 6354, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1682-1721), 6351, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1709-1745), 6355, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1798-1872), 6352, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1798-1910), 6356, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1798-1910), 6357, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1873-1910), 6353, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!