část obce Pejškov

Identifikace

ICZUJ: 547492
KODCOB: 084069
ID31: 17803
ID32: 17803
GPS: JTSK (Y, X): 700706, 1120143
S-42 (Y, X): 3510391.199, 5479804.134
UTM (Y, X): 510263.3934, 5477472.5580
Šířka/Délka: 49° 26' 59.3788041200", 15° 8' 29.7601538300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PEJŠKOV v r. 1869 pod názvem Pýškov osada obce Lipice v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1910 osada obce Lipice v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1950 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1961-1979 část obce Lipice v okr. Pelhřimov, od 1.1.1980 část obce Pelhřimov v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Pejškov
část obce Pýškov

Nadřazená místa

obec Pelhřimov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1672-1729), 5926, matrika narozených
Matrika (1758-1811), 5927, matrika narozených
Matrika (1784-1818), 9041, matrika narozených
Matrika (1784-1835), 5928, matrika narozených
Matrika (1784-1839), 9042, matrika narozených
Matrika (1801-1857), 9043, matrika narozených
Matrika (1836-1844), 5929, matrika narozených
Matrika (1844-1863), 5930, matrika narozených
Matrika (1858-1880), 9044, matrika narozených
Matrika (1864-1881), 5931, matrika narozených
Matrika (1882-1897), 5932, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1672-1729), 5926, matrika oddaných
Matrika (1758-1820), 5927, matrika oddaných
Matrika (1784-1795), 9041, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1788-1858), 9057, matrika oddaných
Matrika (1820-1848), 5933, matrika oddaných
Matrika (1848-1863), 5934, matrika oddaných
Matrika (1848-1872), 9047, matrika oddaných
Matrika (1864-1920), 5935, matrika oddaných
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1873-1896), 9048, matrika oddaných
Matrika (1672-1729), 5926, matrika zemřelých
Matrika (1758-1793), 5927, matrika zemřelých
Matrika (1784-1800), 9049, matrika zemřelých
Matrika (1784-1888), 9041, matrika zemřelých
Matrika (1793-1797), 5936, matrika zemřelých
Matrika (1798-1816), 5937, matrika zemřelých
Matrika (1801-1858), 9050, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1816-1861), 5938, matrika zemřelých
Matrika (1848-1888), 9051, matrika zemřelých
Matrika (1861-1907), 5939, matrika zemřelých
Matrika (1907-1930), 5940, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1682-1820), 5941, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1758-1844), 5942, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1816-1891), 5946, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1820-1891), 5944, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1820-1920), 5945, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1845-1935), 5943, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1892-1949), 5947, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!