část obce Nemojov

Identifikace

ICZUJ: 547492
KODCOB: 103195
ID31: 17801
ID32: 17801
GPS: JTSK (Y, X): 691989, 1126882
S-42 (Y, X): 3519903.527, 5474241.839
UTM (Y, X): 519771.8483, 5471912.5280
Šířka/Délka: 49° 23' 58.4908996200", 15° 16' 21.0222930600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NEMOJOV v r. 1869 pod názvem Nemajov osada obce Skrýšov v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1900 pod názvem Nemajov osada obce Skrejšov v okr. Pelhřimov, v r. 1910 pod názvem Nemajov osada obce Putimov v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1930 osada obce Putimov v okr. Pelhřimov, v r. 1950-1974 obec v okr. Pelhřimov, 1.1.1975-30.6.1980 část obce Radňov v okr. Pelhřimov, od 1.7.1980 část obce Pelhřimov v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Nemajov
část obce Nemojov

Nadřazená místa

obec Pelhřimov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1708-1757), 7090, matrika narozených
Matrika (1757-1842), 7091, matrika narozených
Matrika (1784-1795), 9053, matrika narozených
Matrika (1784-1821), 9054, matrika narozených
Matrika (1785-1806), 7092, matrika narozených
Matrika (1785-1822), 7094, matrika narozených
Matrika (1801-1839), 9055, matrika narozených
Matrika (1801-1857), 9043, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Matrika (1842-1857), 7095, matrika narozených
Matrika (1857-1872), 7096, matrika narozených
Matrika (1872-1893), 7097, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1708-1757), 7090, matrika oddaných
Matrika (1757-1846), 7091, matrika oddaných
Matrika (1784-1793), 9053, matrika oddaných
Matrika (1785-1806), 7092, matrika oddaných
Matrika (1785-1822), 7094, matrika oddaných
Matrika (1818-1821), 9054, matrika oddaných
Matrika (1847-1874), 7098, matrika oddaných
Matrika (1875-1928), 7099, matrika oddaných
Matrika (1708-1757), 7090, matrika zemřelých
Matrika (1757-1849), 7091, matrika zemřelých
Matrika (1784-1792), 9053, matrika zemřelých
Matrika (1784-1820), 9058, matrika zemřelých
Matrika (1785-1806), 7092, matrika zemřelých
Matrika (1785-1822), 7094, matrika zemřelých
Matrika (1801-1858), 9050, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1850-1884), 7100, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1757-1783), 7101, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1913), 7102, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!