část obce Zbilidy

Identifikace

ICZUJ: 588211
KODCOB: 191451
ID31: 17782
ID32: 17782
GPS: JTSK (Y, X): 680567, 1123359
S-42 (Y, X): 3530778.630, 5479205.227
UTM (Y, X): 530642.5223, 5476873.8950
Šířka/Délka: 49° 26' 37.5241230200", 15° 25' 21.7605893700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZBILIDY v r. 1869-1900 pod názvem Zbility obec v okr. Německý Brod, v r. 1910 pod názvem Zbility obec v okr. Humpolec, v r. 1921-1950 obec v okr. Humpolec, od r. 1961 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Zbilidy
část obce Zbility

Nadřazená místa

obec Zbilidy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1801-1839), 9055, matrika narozených
Matrika (1814-1830), 9033, matrika narozených
Matrika (1831-1859), 9034, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Matrika (1859-1877), 9035, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1792-1858), 9077, matrika oddaných
Matrika (1814-1830), 9033, matrika oddaných
Matrika (1858-1866), 9078, matrika oddaných
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1792-1850), 9080, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1814-1830), 9033, matrika zemřelých
Matrika (1831-1856), 9038, matrika zemřelých
Matrika (1849-1866), 9081, matrika zemřelých
Matrika (1867-1923), 9082, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!