část obce Strachoňovice

Identifikace

ICZUJ: 587940
KODCOB: 155861
ID31: 17740
ID32: 17740
GPS: JTSK (Y, X): 680059, 1158001
S-42 (Y, X): 3535738.036, 5444912.743
UTM (Y, X): 535599.9077, 5442595.3770
Šířka/Délka: 49° 8' 6.5649502310", 15° 29' 16.9528198000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STRACHOŇOVICE v r. 1869 pod názvem Strachonice obec v okr. Dačice, v r. 1880 pod názvem Strachonovice obec v okr. Dačice, v r. 1890-1950 obec v okr. Dačice, v r. 1961-1985 obec v okr. Jihlava, 1.1.1986-31.12.1991 část obce Telč v okr. Jihlava, od 1.1.1992 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Strachonice
část obce Strachoňovice

Nadřazená místa

obec Strachoňovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!