část obce Řídelov

Identifikace

ICZUJ: 587851
KODCOB: 145564
ID31: 17731
ID32: 17731
GPS: JTSK (Y, X): 684577, 1146305
S-42 (Y, X): 3529752.977, 5455931.678
UTM (Y, X): 529617.2859, 5453609.8250
Šířka/Délka: 49° 14' 4.3819061240", 15° 24' 24.6238801500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘÍDELOV v r. 1869-1880 pod názvem Hřídelov obec v okr. Dačice, v r. 1890-1930 obec v okr. Dačice, v r. 1950 obec v okr. Třešť, od r. 1961 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Hřídelov
část obce Řídelov

Nadřazená místa

obec Řídelov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!