část obce Řásná

Identifikace

ICZUJ: 587834
KODCOB: 144762
ID31: 17730
ID32: 17730
GPS: JTSK (Y, X): 685885, 1147652
S-42 (Y, X): 3528628.959, 5454427.513
UTM (Y, X): 528493.7257, 5452106.2730
Šířka/Délka: 49° 13' 15.8855781500", 15° 23' 28.6787998100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘÁSNÁ v r. 1869-1930 obec v okr. Dačice, v r. 1950 obec v okr. Třešť, od r. 1961 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Řásná

Nadřazená místa

obec Řásná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!