část obce Rohozná

Identifikace

ICZUJ: 587796
KODCOB: 140490
ID31: 17726
ID32: 17726
GPS: JTSK (Y, X): 683542, 1133466
S-42 (Y, X): 3529128.120, 5468798.433
UTM (Y, X): 528992.6842, 5466471.3390
Šířka/Délka: 49° 21' 0.9683463740", 15° 23' 57.0962099200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ROHOZNÁ v r. 1869-1890 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 pod názvem Rohozná t. Rohožná obec v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1950 obec v okr. Pelhřimov, od r. 1961 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Rohozná
část obce Rohožná

Nadřazená místa

obec Rohozná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1785-1815), 6063, matrika narozených
Matrika (1815-1848), 6073, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika-opis (1698-1728), f.ř.k., Červené Janovice, 33, matrika oddaných
Matrika (1785-1815), 6063, matrika oddaných
Matrika (1785-1815), 6063, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!