část obce Polná

Identifikace

ICZUJ: 587711
KODCOB: 412368
ID31: 17718
ID32: 17718
GPS: JTSK (Y, X): 658678, 1121180
S-42 (Y, X): 3552208.120, 5484182.168
UTM (Y, X): 552063.2855, 5481848.8090
Šířka/Délka: 49° 29' 13.3602345100", 15° 43' 7.8384966180"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POLNÁ v r. 1869 obec v okr. Polná, v r. 1880-1930 obec v okr. Německý Brod, v r. 1950 obec v okr. Havlíčkův Brod, od r. 1961 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Polná

Nadřazená místa

obec Polná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika oddaných
Matrika (1673-1747), f.ř.k., Kutná Hora, 6, matrika zemřelých
matrika (1718-1778), Bakov 03, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!