část obce Mysletice

Identifikace

ICZUJ: 587559
KODCOB: 100544
ID31: 17699
ID32: 17699
GPS: JTSK (Y, X): 687097, 1156293
S-42 (Y, X): 3528538.210, 5445701.637
UTM (Y, X): 528403.0142, 5443383.9510
Šířka/Délka: 49° 8' 33.4506447500", 15° 23' 21.9761944200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MYSLETICE v r. 1869-1950 obec v okr. Dačice, v r. 1961-1988 obec v okr. Jihlava, 1.1.1989-31.12.1991 část obce Telč v okr. Jihlava, od 1.1.1992 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Mysletice

Nadřazená místa

obec Mysletice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1792-1827), 9073, matrika narozených
Matrika (1803-1836), 9062, matrika narozených
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1858-1866), 9075, matrika narozených
Matrika (1858-1881), 9064, matrika narozených
Matrika (1867-1889), 9076, matrika narozených
Matrika (1882-1902), 9065, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1662-1720), 3095, matrika oddaných
Matrika (1721-1770), 3096, matrika oddaných
Matrika (1817-1887), 9067, matrika oddaných
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1792-1850), 9080, matrika zemřelých
Matrika (1867-1923), 9082, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!