část obce Mrákotín

Identifikace

ICZUJ: 587541
KODCOB: 100056
ID31: 17697
ID32: 17697
GPS: JTSK (Y, X): 687417, 1150999
S-42 (Y, X): 3527540.003, 5450910.976
UTM (Y, X): 527405.2138, 5448591.1680
Šířka/Délka: 49° 11' 22.2369918900", 15° 22' 34.0023463100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MRÁKOTÍN v r. 1869-1880 pod názvem Mrakotín obec v okr. Dačice, v r. 1890-1930 obec v okr. Dačice, v r. 1950 obec v okr. Třešť, od r. 1961 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Mrákotín

Nadřazená místa

obec Mrákotín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1837-1857), 9063, matrika narozených
Matrika (1858-1866), 9075, matrika narozených
Matrika (1858-1881), 9064, matrika narozených
Matrika (1867-1889), 9076, matrika narozených
Matrika (1882-1902), 9065, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1817-1887), 9067, matrika oddaných
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1792-1850), 9080, matrika zemřelých
Matrika (1849-1866), 9081, matrika zemřelých
Matrika (1867-1923), 9082, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!