část obce Mirošov

Identifikace

ICZUJ: 587532
KODCOB: 095451
ID31: 17695
ID32: 17695
GPS: JTSK (Y, X): 678373, 1129712
S-42 (Y, X): 3533771.857, 5473186.533
UTM (Y, X): 533634.5306, 5470857.6520
Šířka/Délka: 49° 23' 22.1437040700", 15° 27' 48.5085176400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MIROŠOV v r. 1869-1930 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1950 obec v okr. Jihlava-okolí, od r. 1961 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Mirošov

Nadřazená místa

obec Mirošov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!