část obce Klatovec

Identifikace

ICZUJ: 587371
KODCOB: 065765
ID31: 17676
ID32: 17676
GPS: JTSK (Y, X): 692847, 1146625
S-42 (Y, X): 3521592.075, 5454550.657
UTM (Y, X): 521459.7080, 5452229.3660
Šířka/Délka: 49° 13' 20.9042451800", 15° 17' 40.9588776200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KLATOVEC v r. 1869-1900 obec v okr. Dačice, v r. 1910 pod názvem Klátovec obec v okr. Dačice, v r. 1921-1930 obec v okr. Dačice, v r. 1950 obec v okr. Třešť, od r. 1961 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Klatovec

Nadřazená místa

obec Klatovec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1706-1755), 7641, matrika narozených
Matrika (1756-1780), 7642, matrika narozených
Matrika (1781-1818), 7643, matrika narozených
Matrika (1817-1868), 7644, matrika narozených
Matrika (1858-1866), 9075, matrika narozených
Matrika (1858-1881), 9064, matrika narozených
Matrika (1867-1889), 9076, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1706-1755), 7641, matrika oddaných
Matrika (1756-1780), 7642, matrika oddaných
Matrika (1781-1818), 7647, matrika oddaných
Matrika (1817-1887), 9067, matrika oddaných
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1706-1755), 7641, matrika zemřelých
Matrika (1756-1780), 7642, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1849-1866), 9081, matrika zemřelých
Matrika (1867-1923), 9082, matrika zemřelých
Matrika (1878-1922), 9071, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!