část obce Horní Myslová

Identifikace

ICZUJ: 587206
KODCOB: 043583
ID31: 17656
ID32: 17656
GPS: JTSK (Y, X): 684385, 1154070
S-42 (Y, X): 3530942.043, 5448255.140
UTM (Y, X): 530805.8674, 5445936.4130
Šířka/Délka: 49° 9' 55.6887461400", 15° 25' 21.2809921000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ MYSLOVÁ v r. 1869-1930 obec v okr. Dačice, v r. 1950 obec v okr. Třešť, v r. 1961-1980 obec v okr. Jihlava, 1.7.1980-31.12.1991 část obce Telč v okr. Jihlava, od 1.1.1992 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Horní Myslová

Nadřazená místa

obec Horní Myslová

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1837-1857), 9063, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!