část obce Dolní Cerekev

Identifikace

ICZUJ: 587044
KODCOB: 028878
ID31: 17640
ID32: 17640
GPS: JTSK (Y, X): 679483, 1134611
S-42 (Y, X): 3533301.107, 5468184.920
UTM (Y, X): 533163.9717, 5465858.0760
Šířka/Délka: 49° 20' 40.3447428800", 15° 27' 23.6664529100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ CEREKEV v r. 1869 pod názvem Dolní Cerekvice obec v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1890 pod názvem Dolní Cerekev t. Dolní Cerekvice obec v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1930 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1950 obec v okr. Jihlava-okolí, od r. 1961 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Dolní Cerekev
část obce Dolní Cerekvice

Nadřazená místa

obec Dolní Cerekev

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1874-1903), Soutice 20, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1784-1820), 9058, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!