část obce Černíč

Identifikace

ICZUJ: 587001
KODCOB: 020133
ID31: 17633
ID32: 17633
GPS: JTSK (Y, X): 682236, 1158543
S-42 (Y, X): 3533648.613, 5444095.243
UTM (Y, X): 533511.3357, 5441778.2100
Šířka/Délka: 49° 7' 40.5260112900", 15° 27' 33.6351675100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERNÍČ v r. 1869-1880 pod názvem Černice obec v okr. Dačice, v r. 1890-1900 pod názvem Černice t. Černič obec v okr. Dačice, v r. 1910 pod názvem Černič obec v okr. Dačice, v r. 1921-1950 obec v okr. Dačice, od r. 1961 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Černice
část obce Černíč

Nadřazená místa

obec Černíč

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1837-1857), 9063, matrika narozených
Matrika (1858-1881), 9064, matrika narozených
Matrika (1867-1889), 9076, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1792-1850), 9080, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1867-1923), 9082, matrika zemřelých
Matrika (1878-1922), 9071, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!