část obce Batelov

Identifikace

ICZUJ: 586862
KODCOB: 001147
ID31: 17608
ID32: 17608
GPS: JTSK (Y, X): 684361, 1137394
S-42 (Y, X): 3528821.082, 5464797.317
UTM (Y, X): 528685.7715, 5462471.8530
Šířka/Délka: 49° 18' 51.5109379000", 15° 23' 40.8478806500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BATELOV v r. 1869-1930 obec v okr. Jihlava, v r. 1950 obec v okr. Třešť, od r. 1961 obec v okr. Jihlava

Alternativní názvy

část obce Batelov

Nadřazená místa

obec Batelov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1801-1839), 9055, matrika narozených
Matrika (1801-1857), 9043, matrika narozených
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Matrika (1858-1881), 9064, matrika narozených
Matrika (1867-1889), 9076, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1817-1887), 9067, matrika oddaných
Matrika (1858-1866), 9078, matrika oddaných
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1867-1923), 9082, matrika zemřelých
Matrika (1878-1922), 9071, matrika zemřelých
Matrika (1894-1907), Benešov 54, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!