část obce Jihlava

Identifikace

ICZUJ: 586846
KODCOB: 412317
ID31: 17598
ID32: 17598
GPS: JTSK (Y, X): 669075, 1130105
S-42 (Y, X): 3543044.240, 5473992.754
UTM (Y, X): 542903.1375, 5471663.5450
Šířka/Délka: 49° 23' 46.1417263800", 15° 35' 28.5866424900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JIHLAVA v r. 1869-1921 město s vlastním obecním řádem, v r. 1930 obec v okr. Jihlava, v r. 1950 obec v okr. Jihlava-město, od r. 1961 obec v okr. Jihlava;

Alternativní názvy

část obce Jihlava

Nadřazená místa

obec Jihlava

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1859-1877), 9035, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1831-1856), 9038, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1873-1886), Kolín 72, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!