část obce Klášter

Identifikace

ICZUJ: 569712
KODCOB: 181951
ID31: 17569
ID32: 17569
GPS: JTSK (Y, X): 667904, 1083897
S-42 (Y, X): 3538260.854, 5519972.917
UTM (Y, X): 538121.7012, 5517624.9830
Šířka/Délka: 49° 48' 35.4932167400", 15° 31' 47.4319751500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KLÁŠTER v r. 1869-1900 osada obce Vilímov v okr. Čáslav, v r. 1910-1930 obec v okr. Čáslav, v r. 1950 obec v okr. Chotěboř, od r. 1961 část obce Vilémov v okr. Havlíčkův Brod

Alternativní názvy

část obce Klášter
část obce od Kláštera

Nadřazená místa

obec Vilémov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika zemřelých (1868-1926), ev. Kolín 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!