část obce Věž

Identifikace

ICZUJ: 569691
KODCOB: 181323
ID31: 17564
ID32: 17564
GPS: JTSK (Y, X): 676311, 1110422
S-42 (Y, X): 3533335.483, 5492583.693
UTM (Y, X): 533198.3348, 5490246.9130
Šířka/Délka: 49° 33' 50.0637770800", 15° 27' 32.7291628500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VĚŽ v r. 1869-1930 obec v okr. Německý Brod, od r. 1950 obec v okr. Havlíčkův Brod

Alternativní názvy

část obce Věž

Nadřazená místa

obec Věž

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1859-1877), 9035, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1831-1856), 9038, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!