část obce Smrčná

Identifikace

ICZUJ: 569623
KODCOB: 409618
ID31: 17546
ID32: 17546
GPS: JTSK (Y, X): 683200, 1098800
S-42 (Y, X): 3525007.761, 5503224.115
UTM (Y, X): 524874.0042, 5500883.0020
Šířka/Délka: 49° 39' 35.9001145000", 15° 20' 40.7501030300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SMRČNÁ v r. 1869-1910 osada obce Trpišovice v okr. Ledeč, v r. 1921-1950 osada obce Trpišovice v okr. Ledeč nad Sázavou, od r. 1961 část obce Trpišovice v okr. Havlíčkův Brod

Alternativní názvy

část obce Smrčná

Nadřazená místa

obec Trpišovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1801-1839), 9055, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1792-1850), 9080, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1849-1866), 9081, matrika zemřelých
Matrika (1867-1923), 9082, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!