část obce Okrouhlička

Identifikace

ICZUJ: 548588
KODCOB: 109690
ID31: 17461
ID32: 17461
GPS: JTSK (Y, X): 669685, 1114532
S-42 (Y, X): 3540435.947, 5489359.785
UTM (Y, X): 540295.9070, 5487024.3180
Šířka/Délka: 49° 32' 4.1660091520", 15° 33' 24.8684641400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OKROUHLIČKA v r. 1869-1930 pod názvem Šejdorf obec v okr. Německý Brod, v r. 1950-1976 obec v okr. Havlíčkův Brod, 1.4.1976-23.11.1990 část obce Štoky v okr. Havlíčkův Brod, od 24.11.1990 obec v okr. Havlíčkův Brod

Alternativní názvy

část obce Okrouhlička
část obce Šejdorf

Nadřazená místa

obec Okrouhlička

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!