část obce Mikulášov

Identifikace

ICZUJ: 568678
KODCOB: 094111
ID31: 17327
ID32: 17327
GPS: JTSK (Y, X): 680022, 1116120
S-42 (Y, X): 3530387.930, 5486454.989
UTM (Y, X): 530251.9814, 5484120.7050
Šířka/Délka: 49° 30' 32.2511407700", 15° 25' 4.3613887100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MIKULÁŠOV v r. 1869 osada obce Krásoňov v okr. Německý Brod, v r. 1880 se jako osada neuvádí, v r. 1890-1900 osada obce Krásoňov v okr. Německý Brod, v r. 1910-1950 obec v okr. Humpolec, v r. 1961-1974 obec v okr. Havlíčkův Brod, od 1.7.1974 část obce Herálec v okr. Havlíčkův Brod

Alternativní názvy

část obce Mikulášov

Nadřazená místa

obec Herálec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1674-1781), 3931, matrika narozených
Matrika (1782-1868), 3962, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1674-1781), 3931, matrika oddaných
Matrika (1781-1913), 3962, matrika oddaných
Matrika (1674-1781), 3931, matrika zemřelých
Matrika (1781-1937), 3962, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1808), 3967, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1808-1833), 3976, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1808-1836), 3974, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1815-1905), 3972, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1834-1862), 3970, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1834-1889), 3977, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1863-1886), 3971, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1890-1923), 3978, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!