část obce Dubí

Identifikace

ICZUJ: 568678
KODCOB: 192589
ID31: 17323
ID32: 17323
GPS: JTSK (Y, X): 679620, 1113449
S-42 (Y, X): 3530443.023, 5489155.808
UTM (Y, X): 530307.0518, 5486820.4240
Šířka/Délka: 49° 31' 59.6592751700", 15° 25' 7.8463299550"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DUBÍ v r. 1869-1900 pod názvem Duby obec v okr. Německý Brod, v r. 1910 pod názvem Duby obec v okr. Humpolec, v r. 1921-1950 obec v okr. Humpolec, v r. 1961-1975 část obce Zdislavice v okr. Havlíčkův Brod, od 1.1.1976 část obce Herálec v okr. Havlíčkův Brod

Alternativní názvy

část obce Dubí
část obce Duby

Nadřazená místa

obec Herálec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1674-1781), 3931, matrika narozených
Matrika (1781-1867), 3959, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1674-1781), 3931, matrika oddaných
Matrika (1782-1911), 3959, matrika oddaných
Matrika (1674-1781), 3931, matrika zemřelých
Matrika (1781-1937), 3959, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1808), 3967, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1808-1833), 3976, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1808-1836), 3974, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1815-1905), 3972, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1834-1862), 3970, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1834-1889), 3977, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1863-1886), 3971, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1890-1923), 3978, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!