část obce Vlčkov

Identifikace

ICZUJ: 581127
KODCOB: 183831
ID31: 17224
ID32: 17224
GPS: JTSK (Y, X): 608069, 1079954
S-42 (Y, X): 3597098.974, 5531584.708
UTM (Y, X): 596935.8636, 5529232.0420
Šířka/Délka: 49° 54' 27.3919082300", 16° 21' 0.0774841100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VLČKOV v r. 1869 osada obce Sloupnice v okr. Litomyšl, v r. 1880-1950 obec v okr. Litomyšl, od r. 1961 obec v okr. Ústí nad Orlicí

Alternativní názvy

část obce Vlčkov

Nadřazená místa

obec Vlčkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!