část obce Svatý Jiří

Identifikace

ICZUJ: 580708
KODCOB: 107603
ID31: 17208
ID32: 17208
GPS: JTSK (Y, X): 612952, 1072196
S-42 (Y, X): 3591256.968, 5538650.723
UTM (Y, X): 591096.2367, 5536295.1790
Šířka/Délka: 49° 58' 19.3378943000", 16° 16' 13.3832956400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SVATÝ JIŘÍ v r. 1869-1930 obec v okr. Vysoké Mýto, v r. 1950 obec v okr. Ústí nad Orlicí, v r. 1961-1990 pod názvem Nový Jiří obec v okr. Ústí nad Orlicí, od 1.1.1991 obec v okr. Ústí nad Orlicí

Alternativní názvy

část obce Nový Jiří
část obce Svatý Jiří

Nadřazená místa

obec Svatý Jiří

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!