část obce Slatina

Identifikace

ICZUJ: 580945
KODCOB: 149683
ID31: 17191
ID32: 17191
GPS: JTSK (Y, X): 620806, 1070571
S-42 (Y, X): 3583257.964, 5539251.276
UTM (Y, X): 583100.4904, 5536895.4890
Šířka/Délka: 49° 58' 42.9735298900", 16° 9' 32.5238319000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SLATINA v r. 1869-1950 obec v okr. Vysoké Mýto, v r. 1961-1988 obec v okr. Ústí nad Orlicí, 1.1.1989-23.11.1990 část obce Vysoké Mýto v okr. Ústí nad Orlicí, od 24.11.1990 obec v okr. Ústí nad Orlicí

Alternativní názvy

část obce Slatina

Nadřazená místa

obec Slatina

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!