část obce Vlčkovice

Identifikace

ICZUJ: 580651
KODCOB: 183857
ID31: 17153
ID32: 17153
GPS: JTSK (Y, X): 588225, 1061845
S-42 (Y, X): 3614449.073, 5552101.632
UTM (Y, X): 614278.8999, 5549740.6090
Šířka/Délka: 50° 5' 20.1475415700", 16° 35' 51.2351904200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VLČKOVICE v r. 1869-1950 obec v okr. Žamberk, v r. 1961-1975 obec v okr. Ústí nad Orlicí, od 1.1.1976 část obce Mladkov v okr. Ústí nad Orlicí

Alternativní názvy

část obce Vlčkovice

Nadřazená místa

obec Mladkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!