část obce Petrovičky

Identifikace

ICZUJ: 580651
KODCOB: 097004
ID31: 17152
ID32: 17152
GPS: JTSK (Y, X): 586107, 1060011
S-42 (Y, X): 3616313.533, 5554193.512
UTM (Y, X): 616142.6014, 5551831.6370
Šířka/Délka: 50° 6' 26.5227967300", 16° 37' 27.2769938100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PETROVIČKY v r. 1869-1930 pod názvem Německé Petrovice obec v okr. Žamberk, v r. 1950 osada obce Mladkov v okr. Žamberk, od r. 1961 část obce Mladkov v okr. Ústí nad Orlicí

Alternativní názvy

část obce Německé Petrovice
část obce Petrovičky

Nadřazená místa

obec Mladkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!