část obce Podrážek

Identifikace

ICZUJ: 580350
KODCOB: 033952
ID31: 17098
ID32: 17098
GPS: JTSK (Y, X): 617270, 1071986
S-42 (Y, X): 3586947.217, 5538303.076
UTM (Y, X): 586788.2405, 5535947.6750
Šířka/Délka: 49° 58' 10.4007206600", 16° 12' 36.8754123800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PODRÁŽEK v r. 1869 pod názvem Podračky osada obce Dvořisko v okr. Vysoké Mýto, v r. 1880 osada obce Dvořisko v okr. Vysoké Mýto, v r. 1890 osada obce Dvořísko v okr. Vysoké Mýto, v r. 1900-1910 pod názvem Podrážek t. Podračky osada obce Dvořísko v okr. Vysoké Mýto, v r. 1921-1950 osada obce Dvořisko v okr. Vysoké Mýto, v r. 1961-1976 část obce Dvořisko v okr. Ústí nad Orlicí, od 30.4.1976 část obce Choceň v okr. Ústí nad Orlicí

Alternativní názvy

část obce Podračky
část obce Podrážek

Nadřazená místa

obec Choceň

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!