část obce Březenice

Identifikace

ICZUJ: 580350
KODCOB: 038253
ID31: 17092
ID32: 17092
GPS: JTSK (Y, X): 614686, 1068143
S-42 (Y, X): 3589015.310, 5542447.338
UTM (Y, X): 588855.4923, 5540090.2490
Šířka/Délka: 50° 0' 23.4049125600", 16° 14' 24.0754662800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BŘEZENICE v r. 1869 osada obce Choceň v okr. Vysoké Mýto, v r. 1880-1950 osada obce Hemže v okr. Vysoké Mýto, v r. 1961-1978 část obce Hemže v okr. Ústí nad Orlicí, od 1.1.1979 část obce Choceň v okr. Ústí nad Orlicí

Alternativní názvy

část obce Březenice

Nadřazená místa

obec Choceň

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!